2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt Duyurusu
Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerin 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında e-Akdeniz Öğrenci Portalında yer alan http://eogrenci.akdeniz.edu.tr adresinden ders kayıt işlemlerini yaptırmaları zorunludur.
Eksik ya da hatalı ders seçimleri 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında “Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)” haftası içinde düzeltilerek ders seçimi işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar’dan istenilen herhangi bir dersin seçilmesi gerekmektedir. Bu dersler için özellikle haftalık ders programındaki diğer derslerle çakışma olmayacak bir şekilde “şube seçimi” yapmalıdır.
Dersler 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır.
0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)