“KENT ESTETİĞİ” Temalı Uluslarası Estetik Sempozyumu

MİMARLIK BÖLÜMÜ ETKİNLİĞİ:

“Kent Estetiği” temalı Uluslararası Estetik Sempozyumu 02-04 Kasım 2017 tarihlerinde Dünya Estetik Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Sanart Estetik Ve Görsel Kültür Derneği’nin organizasyonuyla Antalya’da gerçekleşecektir. “Kent Estetiği” temalı Uluslararası Estetik Sempozyumu afiş, tema ve programı aşağıda verilmiştir.


Sempozyum Afişinin pdf versiyonu


Sempozyumu Programının pdf versiyonu

 

 

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)