Konferans: Kelvin KAN

Singapur’dan gelen Sayın Kelvin KAN’ın verdigi “Biophilic Facade-Tecture” – Integrating Nature into Buildings and Innovative Facade Designs” “Biofili Bina Cepheleri – Doğanın Binalara Entegrasyonu ve Yenilikçi Cephe Tasarımları” başlıklı konferans, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Kelvin KAN 1kk9kk3

Biofili moder binalarda ve yapılı çevrelerde doğal ortamların tasarlanması ve yaratılması dayanan bir yaklaşım olup Sayın Kelvin KAN bitki gibi doğal elemanlar ile çelik, cam, beton gibi yapay malzemelerin binalarda ve özellikle çatı, cephe sistemlerinde bir araya getirildiği farklı proje örneklerine değinmiştir.

kk2kk1

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 5.Blok – Prof.Dr. Tevfik AKSOY Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Meryem ATİK’in Türkçe anlatımlar ile yönettiği Konferansa Mimarlık Fakültesi ve Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katılmışlar, farklı bölüm öğrencileri Biofili konusunda Kelvin KAN’a sorular yönetmişlerdir.

kk5kk6kk7kk8

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)