Tek Ders Sınavı Başvuru ve Sınav Tarihi

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Madde 30 ve Madde 37)’ne göre Mezun Aşamasında Olan ve Tek Dersden Başarısız Olan Öğrenciler için 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı GÜZ yarıyılı Tek Ders Sınavı 20 Eylül 2017 tarihinde ve saat 14.00’de  yapılacaktır.

Tek Ders Sınav yerleri bölüm başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.

2016-2017 Bahar Yarıyılı Sonunda Tek Ders Sınavından yararlanan öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 37’ne göre Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavından yararlanamazlar.

Tek Ders sınavı için son başvuru tarihi 15 Eylül 2017 olup, Tek Ders Sınavına girecek öğrencilerin e-Akdeniz öğrenci otomasyonunda ilgili Dersi seçmeleri ve 15.09.2017 tarihine kadar Dekanlık Öğrenci İşlerine “Tek Ders Dilekçesi” ile Başvurmaları gerekmektedir.

Enformatik Bölümü tarafından yürütülen derslerin Tek Ders Sınavı ise 22 Eylül 2017 tarihinde ve saat 11.00’de Enformatik Bölümünde, Bilgisayar Laboratuvarı–1’de yapılacaktır.

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)