Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Fakültemiz Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerine 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında “Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1)” ile yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilere ilişkin değerlendirme listeleri aşağıda yer almaktadır.

Kazan adayların nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf ile 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında şahsen gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

  1. Mimarlık Bölümü Değerlendirme Sonuçları
  2. İç Mimarlık Bölümü Değerlendirme Sonuçları
  3. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Değerlendirme Sonuçları
0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)