Duyurular

» Yetenek Kapısı Yeni Arayüz Duyurusu
» Sınav Programlarında Güncelleme
» 2020-2021 Yaz Dönemi Staj İşlemleri Hakkında
» 2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programları
» Önemli Duyuru
» Tek Ders Sınavı Tarihi
» Bütünleme Sınavı Ders Seçim Tarihleri
» “KARİYER PLANLAMA” Hakkında Bilgilendirme
» Sınav Notu İtiraz Başvurusu Hakkında
» BBB201 kodlu Bitki Fizyolojisi sınav tarih ve saati değişikliği
» UZAKTAN EĞİTİM SINAV KURALLARI
» Mazeret Sınavları Hakkında Önemli Duyuru
» Önemli Duyuru

Etkinlikler

» Mimarlık Fakültesi Online Etkinlik Programı
» ANSİAD Girişimcilik Günleri “Tecrübe Paylaşımı”

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)