Duyurular

» Tek Ders Sınavı
» Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Lisansüstü Sınav Tarihleri
» Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Sınav Tarih ve Saatleri
» Akdeniz Üniversitesi Tanıtım Filmi ve Aday Öğrenci Portalı
» Tek Ders Sınav
» 2019 Yaz Dönemi Yaz Okulunda Açılan Dersler
» Mazeret Sınavı Hakkında
» GÜNEY KARİYER FUARI (GÜNKAF 19) KAYIT DUYURUSU
» KARİYER MERKEZİ
» Mimarlık Fakültesi Ders Programları
» Tek Ders Sınavı
» MEZUN ÖĞRENCİLERİN DİPLOMA BELGELERİ

Etkinlikler

» ANSİAD Girişimcilik Günleri “Tecrübe Paylaşımı”

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)