Duyurular

» Kayıt Haftası ile İlgili Önemli Tarihler
» Tek Ders Sınav Başvuruları
» MAZERET SINAVLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
» Mimarlık Fakültesi Final Sınav Tarihleri
» 2016 – 2017 Güz Arasınav Listeleri
» DGS KAYIT İŞLEMLERİ
» Zorunlu İngilizce Dersi Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı
» Konferans Duyurusu
» YATAY GEÇİŞ YEDEK KONTENJAN DUYURUSU
» TEK DERS SINAVI DUYURUSU

Etkinlikler

» Konferans: Kelvin KAN

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 310 44 88
Tel: