2016-2017 Bahar Yarıyılında Mimarlık Fakültesi’nde okutulmakta olan İngilizce II Dersi “Dönem içi Ders, Ödev ve Sınav Koşulları”

2016 -2017 Bahar Yarıyılında Mimarlık Fakültesi’nde okutulmakta olan İngilizce II Dersi “Dönem içi Ders, Ödev ve Sınav Koşulları”

2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı döneminde Mimarlık Fakültesi İngilizce II dersini alan bütün öğrenciler için Sınav Değerlendirme Sistemi, yüzde etkileri ve sınav içerikleri aşağıda belirtildiği gibidir.

(Alttan alan ve devam zorunluluğu olmayan öğrenciler de bu sınavlardan sorumludur!) :


1.Yarıyıl İçi Sınavı (%30) : Dinleme-Anlama, Dilbilgisi ve Kelime bilgisinden oluşan test şeklinde 40-50 sorudan oluşan bir sınavdır. 1 (bir) tane yarıyıl içi sınavı yapılacaktır.

2. Dönem Ödevi / Proje (%5) : İngilizce II dersini almakta olan bütün öğrencilerin 10-15 cümle ile sözlü olarak kendi dersliklerinde ve ders saatlerinde Geçmiş Zamanla “Tatil Anılarını” sözlü anlatmaları gerekmektedir. Tatile gitmemiş olanlar ise hayali bir tatil anısı yaratacaktır. Inside Out ders kitabımızda 13. Üniteden faydalanabilirler. Bu cümleleri A4 kağıdına, isim-soy isim/okul numarası/bölüm bilgilerini de ekleyerek yazılı olarak dersin öğretim görevlisine (Funda GÜNATA) sunumları esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. 3 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında, kendi ders saatlerinden istedikleri birinde sınavlarını alabilirler.

3.Ödev(ler)/Seminer (%5) : İngilizce II dersini almakta olan bütün öğrencilerin 2 öğrenci olarak 10’ar soru ve 10’ar cevaptan oluşan Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman ve Gelecek Zamanı içeren bir diyaloğun derslikte sözlü olarak sunulması ve A4 kağıdına yazılı olarak kendi öğrenim bilgilerini de ekleyerek dersin sorumlusu öğretim görevlisine (Funda GÜNATA) sunumları esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. 3 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında, kendi ders saatlerinde istedikleri bir tanesinde sınavlarını alabilirler. Diyaloğu sunacakları partnerlerini bulmaları kendi sorumluluklarındadır. Inside Out Beginner kitabının tüm üniteleri dahildir.

4.Yarı Yıl Sonu Sınavı (%60) : Dinleme-Anlama, Dilbilgisi ve Kelime bilgisinden oluşan test şeklinde 40-50 sorudan oluşan bir sınavdır.

Öğrencilerin derslere Inside Out Beginner kitaplarıyla katılmaları önemle duyurulur!!!

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)