AKADEMİK KADRO

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ – AKADEMİK KADRO

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BAKIR (Bölüm Başkanı, Restorasyon Anabilim Dalı Bşk. V.)

Doç.Dr. Hacer MUTLU DANACI (Bölüm Başkan Yrd., Bina Bilgisi Anabilim Dalı Bşk.)

Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS (Dekan Yrd., Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Bşk.)

Doç.Dr. İlknur AKINER (Yapı Bilgisi Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU (Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Bşk.)

Yrd.Doç.Dr. İkbal ERBAŞ (Yapı Bilgisi Anabilim Dalı)

Yrd.Doç.Dr. M. Elif ÇELEBİ KARAKÖK (Restorasyon Anabilim Dalı)

Öğr. Gör. Ayşe ŞEKERCİ (Bina Bilgisi Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ayşe YILDIRIM (ÖYP, Bina Bilgisi Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sezen Başak ÖZÜNUR

Arş.Gör. Şerife İNCEDEMİR

 

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ (Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Özgü ÖZTURAN  (Bölüm Başkan Yrd.)

Yrd.Doç.Dr. Ayşe GÜL GÜZEL

Öğr.Gör. Aydın UÇAR

Öğr.Gör. Abdullah Hikmet BAŞAYTAÇ

Öğr.Gör. Burcu PEHLİVANOĞLU

 

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Meryem ATİK (Dekan Yrd. / Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Osman KARAGÜZEL

Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME

Prof.Dr. Sibel MANSUROĞLU

Doç.Dr. Reyhan ERDOĞAN

Doç.Dr. Tahsin YILMAZ

Doç.Dr. Songül SEVER MUTLU

Yrd.Doç.Dr. Ahmet BENLİAY

Yrd.Doç.Dr. Emrah YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. Selma KÖSA 

Yrd. Doç. Dr. Ceren SELİM

Arş.Gör. Faik ŞAVKLI

Arş.Gör. Orhun SOYDAN

Arş.Gör. Rifat OLGUN

Arş.Gör. Veysel DAĞ

Arş.Gör. Ayşe DURAK

Arş.Gör. Pınar ZEĞEREK

 

ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ziya GENÇEL (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. HİLAL ERKUŞ ÖZTÜRK 

Doç. Dr. Dilek KOÇ SAN

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer GÜRER

 

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Doç.Dr. M. Selçuk SAYAN (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)