AKADEMİK KADRO

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ – AKADEMİK KADRO

 

-MİMARLIK BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Hacer MUTLU DANACI (Bölüm Başkanı)

BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Hacer MUTLU DANACI (Anabilim Dalı Bşk.)

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim BAKIR

Öğr. Gör. Ayşe ŞEKERCİ ŞENOĞLU

Öğr.Gör. Sadık Gökhan EKİNCİ

Arş.Gör. Ayşe YILDIRIM ATEŞ

Arş.Gör. Sezen Başak ÖZÜNUR ŞAHİN

Arş.Gör. Şerife İNCEDEMİR

MİMARLIK TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Kemal Reha KAVAS (Dekan, Anabilim Dalı Bşk.)

Dr. Öğretim Üyesi Serkan KILIÇ

Arş. Gör. Tevfik Batuhan BARIM

RESTORASYON ANABİLİM DALI

Doç.Dr. M. Elif ÇELEBİ KARAKÖK (Anabilim Dalı Bşk.)

YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU (Anabilim Dalı Bşk.)

Doç.Dr. İlknur AKINER

Doç.Dr. İkbal ERBAŞ

-İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Özgü ÖZTURAN  (Dekan Yrd., Bölüm Başkan Yrd.)

İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ (Anabilim Dalı Bşk.)

Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR

Dr. Öğretim Üyesi Özgü ÖZTURAN (Dekan Yrd.)

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül DURUKAN

Öğr.Gör. Aydın UÇAR

Öğr.Gör. Abdullah Hikmet BAŞAYTAÇ

Arş. Gör. Mikail AÇIKEL

Arş. Gör. Büşra GÖKÜZ

-PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Reyhan ERDOĞAN (Bölüm Başkanı)

PEYZAJ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Osman KARAGÜZEL

Doç.Dr. Selma KÖSA (Anabilim Dalı Bşk.)

Dr. Öğretim Üyesi Ceren SELİM (Dekan Yrd.)

Arş.Gör. Ayşe DURAK

PEYZAJ PLANLAMA ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME (Anabilim Dalı Bşk.)

Prof.Dr. Sibel MANSUROĞLU

Prof.Dr. Meryem ATİK

Dr. Öğretim Üyesi Emrah YILDIRIM

Arş.Gör. Pınar ZEĞEREK

PEYZAJ TASARIMI ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Reyhan ERDOĞAN (Anabilim Dalı Bşk.)

Doç.Dr. Tahsin YILMAZ

Doç. Dr. Ahmet BENLİAY

-ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Dilek KOÇ SAN (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY (Bölüm Başkan Yrd.)

BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

Prof. Dr. HİLAL ERKUŞ (Anabilim Dalı Bşk.)

ÇEVRE, ALTYAPI VE ULAŞIM ANABİLİM DALI

Dr. Öğretim Üyesi Engin KEPENEK

KENTSEL KORUMA VE YENİLEME ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Kıvanç ERTUĞAY

KENTSEL TASARIM ANABİLM DALI

Prof. Dr. Ziya GENÇEL  (Anabilim Dalı Bşk.)

PLANLAMA TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Dilek KOÇ SAN (Anabilim Dalı Bşk.)

ŞEHİR PLANLAMA ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Nilüfer GÜRER (Anabilim Dalı Bşk.)

Arş.Gör. Şerife Betül ÇETİNKAYA

-ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

Dr.Öğr.Üyesi S.Benan ÇELİKEL (Bölüm Başkanı)

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI

Dr.Öğr.Üyesi S.Benan ÇELİKEL  (Anabilim Dalı Bşk.)

-EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Doç.Dr. M. Selçuk SAYAN (Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe GÜL GÜZEL (İç Mimarlık Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Hande EGEL MERMER (İç Mimarlık Bölümü)

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)