Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – Türk Dili I Dersleri Ara Sınav Tarihleri Hakkında

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – Ara Sınav Tarihleri
“2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ATA 101 kodlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin ara sınavı 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında ders programında belirtilen gün ve saatlerde OYS üzerinden gerçekleştirilecektir.
*Ayrıca 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında öğrencinin sisteme adaptasyonunu sağlamak için yine ders günü ve saatlerinde bir deneme sınavı gerçekleştirilecek olup bu sınavın öğrenci notuna etkisi olmayacaktır.”

-Türk Dili I – Ara Sınav Tarihleri
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı TDB 101 kodlu Türk Dili I dersinin ara sınavı 23-27 Kasım 2020 tarih aralığında kendi ders saatinde OYS üzerinden gerçekleştirilecektir.

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)