ERASMUS+

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları

 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için Erasmus+ Programı için Güz ve Bahar olmak üzere iki başvuru dönemi olacaktır:

 – Güz+Bahar (1 akademik yıl) programdan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 22 Şubat-9 Mart 2018 tarihleri arasında,
–  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde yararlanmak isteyen öğrencilerimiz ise 13-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklardır.

http://erasmus.akdeniz.edu.tr/2018-2019-erasmus-ogrenim-staj-basvurulari

 

Fakülte Uluslararası İlişkiler Koordinatörü / Faculty International Relations Coordinator  

Dr. Öğr. Üyesi Ceren SELİM

cerenselim@akdeniz.edu.tr

tel/phone: + 90 242 310 4553

 

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)