FAKÜLTE KURULU

1. Prof. Dr. Kemal Reha KAVAS (Dekan)
2. Doç. Dr. Hacer MUTLU DANACI (Mimarlık Bölüm Başkanı)
3. Prof. Dr. Zuhal KAYNAKCI ELİNÇ (İç Mimarlık Bölüm Başkanı)
4. Prof. Dr. Reyhan ERDOĞAN (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı)
5. Prof. Dr. Dilek KOÇ SAN (Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı)
6. Dr.Öğr.Üyesi Sıdıka Benan ÇELİKEL (Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı)
7. Prof. Dr. Ziya GENÇEL (Profesör Temsilcisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
8. Prof. Dr. Meryem ATİK (Profesör Temsilcisi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi)
9. Prof. Dr. Hilal ERKUŞ (Profesör Temsilcisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
10. Doç. Dr. M. Elif ÇELEBİ KARAKÖK (Doçent Temsilcisi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)
11. Doç. Dr. İkbal ERBAŞ (Doçent Temsilcisi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)
12. Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜ ÖZTURAN (Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)

 

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)