İDARİ KADRO

Fakülte Sekreteri

İpek YÜKSEL

tel: +90 242 227 4400 (4490)

Personel İşleri

Hakan GENÇ

tel: + 90 242 227 4400 (4455)

Personel İşleri

Filiz TÜRK

tel: + 90 242 227 4400 (4457)

Yazı İşleri

Zeynep ERGİN

tel: + 90 242 227 4400 (4456)

Mali İşler

Elif ÜNSAL

tel: + 90 242 227 4400 (4458)

Öğrenci İşleri

Uğur SIRMACI

tel: +90 242 227 4400 (4470)

Ayçin ÖZTÜRK

tel: +90 242 227 4400 (4471)

Bölüm Sekreteri

Arzu GÜRBÜZ

tel: +90 242 227 4400 (4460)

Çay Ocağı

Filiz ULAÇ

tel: +90 242 227 4400 (4454)

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)