Mevlana Değişim Programı 2017-2018 Akademik Yılı Öğrenci Başvuru Tarihleri

 

 Başvuru Tarih Yer
Mevlana Değişim Programı
Başvuru Tarihleri
14 Şubat – 3 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi
Rektörlük 6. Kat
606 nolu oda
Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Başvuruları 13-24 Şubat 2017 Online başvuru: exchangeapp.akdeniz.edu.tr
Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı 11 Mart 2017 Cumartesi
Saat: 10.00
Yabancı Diller Yüksekokulu
(Sınav salonları ilan edilecektir)
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması Mayıs 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfası

http://uio.akdeniz.edu.tr/tr

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr

 

Başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi için:

http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular.i1218.mevlana-degisim-programi-2017-2018-akademik-yili-ogrenci-bas

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)