Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Uzaktan Eğitim Süreci Bilgilendirme

Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde dersler Uzaktan Öğretim yöntemiyle verilecektir. Dersler MS Teams üzerinden gerçekleştirilecektir. MS Teams platformuna girişte ise (ÖğrenciNo)@ogr.akdeniz.edu.tr uzantılı öğrenciye ait kullanıcı adının ve şifrenisinin kullanılması gerekmektedir. (ÖğrenciNo)@ogr.akdeniz.edu.tr uzantılı e-posta hesabı ve şifresi http://ekampus.akdeniz.edu.tr/hesap/sifre.aspx adresinden oluşturulmaktadır. İlgili e-posta hesabına sahip öğrencilerin şifre değişikliği işlemi de aynı adres üzerinden gerçekleşecektir.

Detaylı bilgileri içeren pdf dosyasına ulaşmak için tıklayınız veya öğrenci işleri daire başkanlığının web sitesini inceleyiniz.

 

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)