Önemli Duyuru

Değerli öğrencilerimiz,

Devam eden pandemi sürecindeki riskler üniversitemizce tekrar analiz edilmiş, olumlu gelişmeler olduğu saptanmakla birlikte bu risklerin henüz ortadan kalkmadığı görülmüştür. Akdeniz Üniversitesi olarak eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar başta olmak üzere üniversite faaliyetlerinin sürdürülebilmesi konusunda aldığımız kararlarda temel ilkemiz sizlerin sağlık ve güvenliğini gözetmektir. Sizlerin, ailelerinizin, öğretim elemanlarımızın ve tüm çalışanlarımızın sağlığını korumayı önceleyerek değerlendirmelerimiz sürekli olarak devam etmektedir.

Ayrıca bu süreçte sağlık riski dışında barınma, ulaşım ve ekonomik şartlardan kaynaklanabilecek olan öngörülemez sonuçların da fırsat eşitsizliğine neden olacağı düşünülerek son senato kararımız alınmış ve sizlerle paylaşılmıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun ‘teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesi’ yönündeki tavsiyesi ve Sağlık Bakanlığı’nın ‘Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır’ görüşü de alınan kararda belirleyici olmuştur.


Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı bilgilendirme platformundan alınan verilere göre 24 Şubat 2021 tarihi itibarı ile toplam yapılan aşı sayısı 255.576 olup, birinci doz uygulanan kişi sayısı 239.135 ve ikinci doz uygulanan kişi sayısı da 41.441’dir. Aşı çalışmaları büyük bir özveri ile devam etmekle beraber toplumsal bağışıklıktan bahsedebilmek için henüz yeterince aşı yapılan kişi sayısına ulaşılamamıştır. Antalya İl Valiliği ile iletişim sonucuna göre de yüz yüze eğitim şartlarının henüz oluşmadığı kanaatine varılmıştır. İllere göre vaka sayıları incelendiğinde 15-21 2021 Şubat haftasında Antalya ilinde 100.000 kişide 78.92 vakaya rastlanmaktadır. Antalya ili 100.000 kişi başına vaka oranlarında en kalabalık nüfusa sahip ilk 5 il içerisinde 5. sırada yer almaktadır.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere gönderilen son yazıda özellikle uygulama eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve/veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanmadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişelere vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede Üniversitemiz uzaktan eğitim sürecini senkron ve asenkron dersler ile en iyi şekilde yürütmeye çalışmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu zor koşulların eğitim-öğretim süreçlerine yansımalarını da dikkate alarak, yaz ayları dâhil olmak üzere gereğinde eksiklikleri kapatmaya yönelik yeni düzenlemeler yapılacağını, mezun olsanız dahi ihtiyaç duyabileceğiniz teorik ve uygulamalı tüm derslerde misafir öğrenci olarak Üniversitemiz imkânlarının sizlere açık tutulacağını ve tüm eğitim-öğretim kadromuzla her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz.

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)