Önemli Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Covid-19 Salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığımız ve YÖK Başkanlığınca alınan tedbirler kapsamında Fakültemize HES kodu olmayan hiçbir öğrenci, veli ve ziyaretçi girişine izin verilmeyecektir.

 

Öğrencilerimizin Fakültemizden sıkça talep ettikleri Öğrenci Belgesi ve Transkript belgelerini OBS üzerinden (sadece aktif öğrenciler) E-imzalı olarak, Mezuniyet belgelerini ise E-devlet sistemi üzerinden alabilmeleri mümkündür. Islak imzalı olarak bu belgeleri fakültemizden talep eden öğrencilerimizden HES kodu istenecek olup, belgelerinizi pazartesi ve cuma günü öğrenci işleri birimimizde teslim alabilirsiniz.

 

Soru ve sorunlarınız için ilgili e-mail adresleri iletişim bilgilerinde yer almaktadır.

 

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)