STAJ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

10.01.2020 tarih ve 2020/02-03 sayılı Fakülte Kurulu Kararı sonrasında “Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Birim Dışı Uygulama (Staj) İlkeleri” güncellenerek Fakültemiz Web sayfasında ilan edilmiştir.

 

Akademik takvimde yapılan değişiklikler nedeniyle staj başlama dönemleri

  1. Dönem : 01 Temmuz 2020
  2. Dönem : 04 Ağustos 2020

olarak değiştirilmiştir.

Staj işlemlerinin “Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Birim Dışı Uygulama (Staj) İlkeleri” doğrultusunda ve yukarıda belirtilen staj başlama dönemlerinde yapılması öğrencilerimize duyurulur.

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)