Yeni açılan Lisansüstü Programlarımız (Tezsiz Yüksek Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle faaliyete geçecektir.

Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık, Planlama ve Tasarım (İkinci Öğretim)Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İç Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Doktora Programları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ndan itibaren faaliyete geçecektir.

Ayrıca Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları lisansüstü öğrenci alımına devam etmektedir.

Başvuru tarihleri 16 Temmuz 2019 – 09 Ağustos 2019’dir.

Detaylı bilgi  için; http://fenbilim.akdeniz.edu.tr/

Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık, Planlama ve Tasarım (İkinci Öğretim)Tezsiz Yüksek Lisans Programı duyuru metni için tıklayınız. 

0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)