YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !
                                                                                            
YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !
2017-2018 Akademik Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında zorunlu olarak okutulan ENF101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersini ilk defa alacak öğrenciler için Muafiyet Sınavı 27 Eylül 2017 tarihinde Enformatik Bölüm Başkanlığında yer alan Bilgisayar Laboratuvarlarında öğretim elemanlarının nezaretinde elektronik ortamda “e-Sınav” şeklinde yapılacaktır.
Muafiyet e-sınavına girmek isteyen öğrencilerin 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Enformatik Bölümü web sitesinden (http://enformatik.akdeniz.edu.tr) başvurularını online olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
0

Linklerimiz

Misyon

Mekan tasarımının tüm ölçeklerini dikkate alarak toplumsal yaşam kalitesini geliştirme doğrultusunda proje üretme ve uygulama yetkinliklerine sahip, disiplinler arası uyum ve koordinasyonu sağlayabilen, evrensel düzeyde mesleğini icra edebilme kabiliyetine sahip, mekan tasarımını kültürel ve ekolojik sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif olarak kullanabilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış, toplum ve kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, eleştirel düşünebilen mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge plancıları ve endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve saygınlığa sahip; dünyamızın, ülkemizin ve bölgemizin karşılaştığı sosyal, kültürel ve çevresel sorunların mekânsal boyutlarına akademik ve pratik çalışmalarla çözümler üretebilen; yapılı ve doğal çevrenin planlanması, tasarımı ve yönetimi için akılcı çözümler üretme yeteneğine sahip, planlama ve tasarım nosyonunun temel ve güncel bilgileri ile donatılmış meslek insanları yetiştiren bir Mimarlık Fakültesi.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs / Antalya
Tel: +90 242 227 44 00 (44 88)
Tel: +90 242 310 22 58 (Fax)